Se încarcă... Vă rugăm așteptați...

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În concordanță cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pet365.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

pet365.ro este proprietate a S.C. Total TML Trade S.R.L., cu sediul social în jud. Constanța, loc. Constanța, str. Voinicului, nr. 7, CUI 42054278, J13/4049/2019.

Date cu caracter personal pe care le stocăm: nume, adresă de livrare/facturare, telefon de contact și adresă de e-mail.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienţilor (Cumpărătorilor) privind situaţia contului lor de pe pet365.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite.

Nu vom folosi niciodată și sub nicio formă datele dumneavoastră de contact sau informațiile pe care ni le trimiteți în alte scopuri înafara de scopul pentru care au fost trimise și nu le vom împărtăși niciodată unor terțe persoane sau companii.

Nu vom vinde, oferi sau închiria aceaste informații unor terțe persoane sau companii sub nicio formă informațiile colectate din acest site.

De asemenea, Total TML Trade SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: Curierat.
Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa office@pet365.ro, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- să interveniţi asupra datelor transmise;
- să vă opuneţi prelucrării datelor;
- să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.